In uw huis

Certificeringen

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

VCA bestaat sinds 1994. De ontwikkeling van het VCA-certificatiesysteem werd in 1989 opgestart door de Landelijke Werkgroep Contractor Veiligheid. Vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven en aannemers wilden een systeem opzetten om aannemersorganisaties objectief te toetsen op hun veiligheidsbeleid en -prestaties. Inmiddels wordt de VCA algemeen erkend als industriestandaard.

Het VCA-systeem is ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Het Centraal College van Deskundigen VCA verzorgt het beheer en de verdere ontwikkeling van het VCA-schema. Het VCA-schema valt onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie (RvA). De certificatie-instellingen die de VCA-audits uitvoeren zijn door de RvA geaccrediteerd.

Het VCA-systeem (het zogenaamde certificatieschema) voldoet aan de eisen die in Europese normen zijn vastgelegd. Daardoor wordt internationale toepassing en eventueel wederzijdse erkenning tussen de Europese landen vereenvoudigd

ISO

Plaats hier uw tekst...Elke organisatie, klein of groot, heeft een manier van werken. Een systeem wat voor de organisatie werkt en haar klanten tevreden stelt. De ISO normen zijn een hulpmiddel voor een organisatie om deze structuren en de processen duidelijk in kaart te brengen. Daarnaast richt zij de focus van de organisatie op zaken die van belang zijn om in het specifieke normgebied (kwaliteit, milieu, etc.) aandacht aan te schenken goed in te richten, zodat de de organisatie hier duidelijkheid in krijgt en houdt. De ISO normen bepalen WAT er gedaan moet worden, de onderneming bepaalt zelf HOE iets gedaan wordt.

Website door da'sFraai reclamewerk