Elektromechanische beveiliging

Om het risico van brand- of inbraakschade te beperken, biedt Wiek de Laat een uniek Modulair Compartimentering Systeem. Dit systeem bestaat uit voorgefabriceerde modulen, die flexibel inzetbaar zijn en aan de eisen voldoen die de opdrachtgever of diens verzekeringsmaatschappij aan de beveiliging stelt. Deze compartimenten worden ingedeeld in diverse categorieën en voorzien van certificaten, overeenkomstig de BORG risicoklasse-indeling voor bedrijven. De montage veroorzaakt geen overlast zoals een verbouwing met zich mee zal brengen en kost relatief weinig tijd en moeite. Bovendien kan het systeem eenvoudig gedemonteerd, uitgebreid en hergebruikt worden.

 

Elektromechanische sloten

Kritische deuren van gebouwen en ruimten worden door middel van geavanceerde toegangscontrolesystemen toegang verleend. Denk aan toegangsdeuren van een cellencomplex, maar ook aan wapenkamers, bankgebouwen, ziekenhuizen, zorgwoningen, musea, enz. Maar wat als zo'n deur ook een nooduitgang is of in een vluchtroute zit. Hier kunnen tegenstrijdige belangen mee gemoeid zijn.

Expertise in deurtechnieken, dat is wat Wiek de Laat in huis heeft. Voor elke situatie wordt een concept gemaakt waarvan vooraf duidelijk is aan welke normen het moet voldoen en zo zal het ook worden uitgevoerd door onze eigen montage specialisten.

Brochures downloaden
> wiekdelaat_powerswing
> wiekdelaat_brink2020-2050
> wiekdelaat_zorgslot
> wiekdelaat_celdeurbeslag
> wiekdelaat_fuhr_meerpuntssloten
> wiekdelaat_proline
> wiekdelaat_topline
> wiekdelaat_besamSW100

Motorsloten

Elektromechanische sloten worden vooral toegepast voor gecontroleerde ontgrendeling of vergrendeling van deuren. Het kan daarbij gaan om toegangsdeuren, gangdeuren, branddeuren, nooddeuren of deuren met veel verkeer in scholen, ziekenhuizen, bedrijven of andere openbare gebouwen.

Sloten werken doorgaans dankzij de bediening van cilinder, kruk of paniekopener door de gebruikers zelf. Dus wat is dan eigenlijk de toegevoegde waarde van elektromechanische sloten? In situaties waarin gecontroleerde ontgrendeling of vergrendeling van deuren vereist is (aan één of beide zijden), zijn elektromechanische sloten van grote waarde. Ze ontlasten immers de gebruikers, om zo het gemak en de veiligheid van het systeem en de situatie optimaal te verhogen.

Het motorslot wordt door middel van een motor geopend, waarbij de nachtschoot wordt ingetrokken en de dagschoot vrijgegeven. Een ideale toepassing in combinatie met een deurautomaat. De niet gecontroleerde zijde is altijd mechanisch te openen met kruk of paniekopener. Bij het sluiten van de deur wordt het slot mechanisch vergrendeld op zowel de dag- als de nachtschoot. Ook beschikt het slot over een wel heel nuttige zelfcorrigerende werking bij manipulatie. De nachtschoot zal altijd eerst ingetrokken worden en pas uitgeschoven worden als de deur in de sponning valt.

Brochure downloaden
> HVN motormeerpuntsluiting 970-971_wiekdelaat
> wiekdelaat_motor-en-solenoidsloten

A1 grendel (doorslaande deur)

De A1 grendels worden dan daar toegepast waar de hoogste veiligheidseisen gesteld worden. En waar veelvuldig verkeer door een toegangsbeheersysteem gecontroleerd dient te worden. Het ontgrendelen van de deur vindt plaats via een impulsgever zoals een drukknop, kaartlezer, codetableau, biometrie lezer of een ander toegangscontrolesysteem. Een mechanische ontgrendeling blijft altijd mogelijk door middel van een sleutel. De A1 grendel laat zich moeiteloos integreren in systemen van derden door uitgaande spanningscontacten en potentiaalvrije contacten aangaande de schoot- en deurstandsignalering.

Brochure downloaden
> wiekdelaat_OC-A1 Grendels

Zorgconcepten

In de zorgsector is het, nog meer dan elders, van belang dat een sluitsysteem past bij de wensen van gebruikers. Wiek de Laat heeft als dealer van het LIPS Zorgslot dé oplossing in handen. Dit mechanisme heeft het antwoord op de meest complexe situaties. Aan de ene kant bepaalt de verlener van zorg immers wie in welke ruimte kan en mag komen. Aan de andere kant wilt u ook dat de privacy van patiënten gewaarborgd blijft. Het LIPS Zorgslot brengt deze wensen samen in een veel toegepaste oplossing.

Het LIPS Zorgslot heeft vier verschillende instellingen die afleesbaar zijn op de led indicatie boven de deurkruk. In één oogopslag is te zien of de deur op loopstand, privacystand, vergrendelingstand of ontruimingstand staat. In de loopstand is de deur onvergrendeld en is er vrij toegang voor elke gebruiker. In de privacystand kan de cliënt de deur aan de binnenzijde vergrendelen om te voorkomen dat andere patiënten zich in de ruimte begeven.

De zorgverlener heeft echter wel de mogelijkheid om de deur te openen, mocht daar een noodzaak toe zijn. In de vergrendelingsstand is het slot vergrendeld op de dagschoot en de nachtschoot. Met de sleutel kan de vergrendeling opgeheven worden. De ontruimingsstand biedt bescherming in geval van calamiteiten. Hierbij wordt de voeding afgeschakeld door een brandmeldinstallatie of een ontruimingssysteem. Hierdoor valt het slot vrij en kan de deurkruk zowel aan de binnen- als de buitenkant geopend worden.

Brochure downloaden
> Wiek de Laat_zorgslot

Sluitplaten

Elektrische sluitplaten zijn sinds jaar en dag populair als diciplinaire bariere in (beveiligings) installaties. Te monteren in het kozijn tegenover de dagschoot van het bestaande deurslot (dus geen kabelovergang) kan men betrekkelijk eenvoudig met weinig energie toegang op afstand controleren. Eventueel met behulp van intercom, toegangscontrolesysteem of centrale aansturing.

Brochure downloaden
> wiekdelaat_elektrische sluitplaten

Magneten

Elektromagneten zijn geschikt voor alle standaard toepassingen ten behoeve van een eenvoudig en snel te implementeren gecontroleerd deurbeheer.

Het brede assortiment biedt oplossingen voor zowel enkele als dubbele deuren en voor binnen- en buitentoepassingen.

Assortiment
De elektromagneten zijn leverbaar met een houdkracht van 1500N tot 15.000N voor inbouw en van 1500N tot 6500N voor opbouw. De meeste elektromagneten kunnen worden omgeschakeld van 12V DC naar 24V DC. Naast het standaard assortiment behoren ook elektromagneten met signalering en waterdichte elektromagneten tot de mogelijkheden. Wij voeren en uitgebreid assortiment in aanvullende accessoires zoals  opbouwbehuizingen, hoekconsoles, montagebeugels en -platen.

Brochures downloaden
> wiekdelaat_inbouwmagneet-40m
> wiekdelaat_oc270-elektromagneet

Website door da'sFraai reclamewerk