KeurmerkenPolitie Keurmerk Veilig Wonen

De certificeringsregeling Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken. De kans dat een gelegenheidsinbreker uw woning links laat liggen, is twee keer zo groot als deze voldoet aan de eisen van het PKVW.

Woninginbraak is een hardnekkige vorm van criminaliteit, waarvan de gevolgen nog wel eens worden onderschat. Voor veel mensen is een woninginbraak een traumatische ervaring.

De fysieke veiligheid hangt onlosmakelijk samen met de veiligheidsbeleving. Daarom is het zo belangrijk dat het Politiekeurmerk Veilig Wonen bestaat.

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een keurmerk voor woningen die voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale zekerheid. De werking is simpel. De eisen die het keurmerk stelt, zorgen ervoor dat een inbreker langer de tijd nodig heeft om een woning binnen te komen.

Een inbraak duurt vaak maar 30 seconden. Een crimineel bedenkt zich dus wel twee keer voor hij een woning probeert te betreden als dat is voorzien van het Politiekeurmerk. De crimineel herkent deze woning aan de goede sloten, verlichting en PKVW-sticker.

Woningen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen hebben aanzienlijk lagere kans op een geslaagde inbraak (wel tot 90 procent!). Het Politiekeurmerk Veilig Wonen draagt daarnaast bij aan de sociale veiligheid in wijken.

Vandalisme en overlast nemen af en dat heeft een positief effect op de kosten voor herstel van schade en slachtofferhulp. Het Politiekeurmerk staat voor een veilige woning in een veilige wijk.

SKG

Het SKG certificaat laat zien of hang- en sluitwerk voldoet aan de Nederlandse Norm (NEN5089) voor sterkte en duurzaamheid. Certificatie door SKG houdt vervolgens ook in, dat de kwaliteit van de producten door SKG middels steekproeven wordt bewaakt.

Goed hang- en sluitwerk herkent u aan het keurmerk van de Stichting Kwaliteitscentrum Gevelbouw (SKG). Dit onafhankelijke instituut keurt beveiligingsproducten en deelt ze in drie categorieën in, al naar gelang de mate van inbraakwerendheid. De volgende eis is bepalend voor de mechanische eigenschappen van het hang- en sluitwerk: het hang- en sluitwerk mag binnen een tijd van 3, 5 of 10 minuten tijdens een test niet zodanig verzwakt zijn dat daarmee de inbraakwerende eigenschappen van het element teniet zijn gegaan.

De producten worden in de volgende klassen ingedeeld:
Risicoklasse 1     SKG®*     3 minuten vertraging
Risicoklasse 2     SKG®**     5 minuten vertraging
Risicoklasse 3     SKG®***     10 minuten vertraging

Om in aanmerking te komen voor het Certifcaat Veilige Woning van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® dient de beveiliging van uw woning minimaal te voldoen aan risicoklasse 1.

CCV BORG

In het certificatieschema BORG Beveiligingsbedrijf:2005-2 zijn criteria opgenomen voor BORG inbraakbeveiliging. Met het instrument de Verbeterde Risicoklassenindeling wordt een doordacht beveiligingsplan gemaakt, dat past bij het risico op inbraak voor de betreffende woning of het onderhavige bedrijfspand. De bouwkundige, elektronische en organisatorische maatregelen in het beveiligingsplan worden uitgevoerd door BORG-beveiligingsbedrijven. BORG-beveiligingsbedrijven geven BORG-certificaten en BORG-opleveringsbewijzen uit, waarmee de eigenaar van de inbraakbeveiliging kan aantonen dat zijn inbraakbeveiliging deskundig en betrouwbaar is aangelegd en wordt onderhouden volgens de geldende installatievoorschriften.

Verzekeraars vragen verzekerden vaak in het kader van een inboedelverzekering om ter preventie inbraakbeveiliging met een BORG-certificaat te laten aanleggen.

In het certificatieschema BORG Beveiligingsbedrijf:2005-2 zijn criteria opgenomen over:
- de bedrijfsvoering van BORG-beveiligingsbedrijven;
- de bedrijfsprocessen van BORG-beveiligingsbedrijven;
- de deskundigheid en betrouwbaarheid van het personeel;
- het ontwerp en de aanleg van inbraakbeveiliging;
- het installeren en opleveren van inbraakbeveiliging;
- onderhoud van en storingen aan inbraakbeveiliging.

Indien het BORG-bedrijf zowel elektronische als bouwkundige maatregelen uitvoert die voldoen aan de criteria die horen bij het niveau volgens de Verbeterde Risicoklassenindeling, dan verstrekt het BORG-bedrijf hierbij een BORG-certificaat.

Indien alleen de elektronische maatregelen of alleen de bouwkundige maatregelen voldoen aan de criteria die horen bij het niveau volgens de Verbeterde Risicoklassenindeling, dan kan het BORG-bedrijf geen BORG-certificaat afgeven. Het BORG-bedrijf verstrekt dan een BORG-opleveringsbewijs Alarminstallatie dan wel een BORG-opleveringsbewijs Bouwkundige beveiliging. BORG-opleveringsbewijzen zijn installatiegebonden in plaats van risicogebonden.

NEN

Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is het nationale orgaan dat de ISO-standaarden en Nederlandse uitgaven daarvan in beheer heeft en zorg draagt voor hun ontwikkeling. Een nieuwe NEN-norm over inbraakveiligheid sluit beter aan bij de praktijkervaringen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. De nieuwe norm wijst meer gevelelementen aan als bereikbaar voor inbraak en anticipeert op het maken van aan- en uitbouwen.

Woningen (formeel woonfuncties) moeten volgens het Bouwbesluit 2003 voldoen aan eisen voor inbraakveiligheid. Het Bouwbesluit 2003 verwijst daarvoor naar NEN 5087 ‘Inbraakveiligheid van woningen – Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen’, versie 1998 met het wijzigingsblad NEN 5087:1998/A1:2001. In dit normblad is geregeld welke gevelopeningen als bereikbaar voor de inbreker moeten worden beschouwd en dus moeten voldoen aan de inbraakveiligheidseisen die in het Bouwbesluit 2003 worden gesteld.

In september 2007 heeft het Nederlands Normalisatie-instituut een nieuwe versie van NEN 5087 uitgebracht. Dit nieuwe normblad maakt vooralsnog geen deel uit van het Bouwbesluit 2003, maar kan in private overeenkomsten wel van toepassing worden verklaard. Het hanteren van het nieuwe normblad betekent in de praktijk dat meer gevelelementen inbraakwerend moeten zijn. Het voldoen aan het nieuwe normblad leidt dus zonder meer tot het voldoen aan het vigerende Bouwbesluit 2003, behoudens de situatie van een woning met een bijgebouw.

Website door da'sFraai reclamewerk