Onderhoud

Inventarisering (0-meting)

Uw bedrijfspand staat vol kostbare spullen. Tenminste dat denken wij. En anders denken inbrekers het wel. Wanneer uw pand is voorzien van een goed functionerende bouwkundige beveiligingsinstallatie is het zaak dat zo te houden. En iets behouden betekent nou eenmaal onderhouden. Wiek de Laat Beveiliging zorgt voor uw onderhoud.

We hebben een onderhoudssysteem ontwikkeld dat, dankzij de inzet van slimme informatietechnologie, bijzonder efficiënt is. Nadat we eenmalig al uw hang- en sluitwerk hebben geïnventariseerd en geïnspecteerd, slaan we de gegevens erover op in een digitaal systeem. Alle deuren en ramen krijgen een uniek nummer en barcode. Dat is handig als u een storing of defect wil doorgeven, dan weten we meteen waar het om gaat. Des te sneller bent u geholpen.

Onze deskundige monteurs verzorgen vervolgens het onderhoud. Ze komen jaarlijks bij u op bezoek, plegen onderhoud en slaan eventueel gewijzigde gegevens in het systeem op. Dat doen ze bij u op locatie. Gegevens die ze in hun geavanceerde handterminal ‘inkloppen’ worden direct in onze database opgeslagen. Dat we daarvoor een systeem ontwikkelden met barcodes, scanners en communicatieapparatuur is voor u waarschijnlijk niet relevant. Wat wel belangrijk is: we zorgen dankzij die hulpmiddelen voor een goede beveiliging tegen kosten die overzichtelijk en ook nog eens beperkt zijn.

In onderling overleg

Op basis van de inventarisatie doen we een voorstel voor een onderhoudsovereenkomst. Daarbij ziet u in één oogopslag tegen welke (billijke!) kosten we de kwaliteit van uw hang- en sluitwerk garanderen.

Uitvoering

Onderhoud wordt tenminste eenmaal per jaar verzorgd. En dat onderhoud is gericht op optimale beveiliging tegen lage kosten. De levensduur van uw hang- en sluitwerk wordt aanzienlijk verlengd. Kosten van beveiliging worden beheersbaar en voorspelbaar. Eventuele reparaties zijn snel uitgevoerd en u krijgt na elk onderhoud een heldere rapportage. U voelt zich veiliger. En nog belangrijker: u bent veiliger.

Rapportage

Na elk onderhoud ontvangt u een rapportage. Wij vertellen u welke werkzaamheden we uitgevoerd hebben en welke materialen we vervangen hebben. U ontvangt een overzicht met de onderhouden materialen en de staat van uw hang- en sluitwerk installatie. Op basis daarvan adviseren wij u graag over een meerjaren plan zodat u de onderhouds- en vervangingskosten beheersbaar en inzichtelijk hebt.

Website door da'sFraai reclamewerk